Зміни словосполучення так, щоб голосні у коренях виділених слів стали наголошеними. Стиглі ж..ита, орлине кр..ло, сувора з..ма, плакуча в..рба, тонке ст..бло. ЗРАЗОК: Безкраї степи- безкраїй степ

1

Ответы и объяснения

2012-11-27T18:20:39+04:00

стигле жито,орлині крила,суворі зими,плакучі верби,тонкі стебла