У норок коричневе забарвлення хутра визначається алелем R, сіре r. Сірого самця послідовно схрестли з двома коричневими самками. Перша дала тільки коричневе потомство,серед потомств другої - як сірі ,так і коричневі. Визначте генотип всіх вказаних особин.

***

У норок коричневая окраска меха определяется геном R, серое r. Серого самца последовательно схрестлы с двумя коричневыми самками. Первая дала только коричневое потомство, среди потомств второй - как серые, так и коричневые. Определите генотип всех указанных особей.

1

Ответы и объяснения

2012-11-26T00:30:52+04:00

Р1 RR *rr

F1 RR - коричневі

P2 Rr *Rr

F2: RR: Rr:Rr:rr 3:1 коричневі і сірі