виділити морфеми в усіх словах: сумно курличучи.пролітати; бігти ревучи; ревучі водоспади; уважно читаючи книгу.

1

Ответы и объяснения

2012-11-25T13:26:39+04:00

сумно: сум - кор., н - суф., о - суф.,

курличучи: - курлич - кор., учи - суф.,

пролітати: про - прист., літ - кор., а - суф., - ти - суф;

бігти: біг - кор., ти - суф.,

ревучи: - рев - кор., у - суф., чи - суф.;

ревучі: рев - кор., уч - суф., і - кінч.,

водоспади: - вод- кор., о - соед. гласная, спад - кор., и - кінч;

уважно: у - прист., важ - кор., н - суф., о - суф.,

читаючи: чит - кор., а - суф., ючи - суф.,

книгу: книг - кор., у - кінч.