Складіть рівняння за поданою схемою:

N2->NH3-> (NH4)3 PO4->NH4Cl->NH3

В першому рівнянні воефіціенти підберіть методом електронного балансу

1

Ответы и объяснения

2012-11-24T19:27:06+04:00

1)N2+3H2=2NH3

N2^0-----2N^-3 |3  1

                          3

H2^0-----2H^+1|1  3

2)3NH3+H3PO4=(NH4)3PO4

3)(NH4)3PO4+3HCl=3NH4Cl+H3PO4

4)HN4Cl+NaOH=NaCl+NH3+H2O