Скласти молекулярні та іонно-молекулярні рівняння взаємодії в розчинах між: Na3PO4 i CaCl2

Это полоное правильное решение?

2Na3Po4+3CaCl2=Ca3(PO4)2(осадок)+6NaCl

1

Ответы и объяснения

2012-11-23T21:40:47+00:00

полная форма: 6Na^+ +2Po4^3- + 3Ca^2+ +2Cl^- =Ca3(PO4)2 ↓ + 6Na^+ +6Cl^-

краткая форма: 2Po4^3- +3Ca^2+ =Ca3(Po4)2 ↓ +4Cl^-