Плз, помогите . Запишите реакции взаимодействия в молекулярном и ионных видах :

1)Нитрат серебра + иодид калия

2)Нитрат свинца ( 2) + иодид калия

3)Хлорид бария + карбонат натрия

4)Карбонат натрия + соляная кислота

1

Ответы и объяснения

2012-11-22T13:40:05+00:00
KI + AgNO3 → AgI↓ + KNO3   Pb(NO3)2(конц.) + 3KI(конц.) = K[PbI3] + 2KNO3   BaCl2 + Na2CO3(конц.) = BaCO3↓ + 2NaCl Полная
форма: Ba2+ + 2Cl− + 2Na+ + CO32− = BaCO3↓ + 2Na+ + 2Cl   Краткая
форма: Ba2+ + CO32− = BaCO3↓   Na2CO3 + 2HCl(разб.) = 2NaCl + CO2↑ + H2O   Полная
форма: 2Nа+ + CO32− + 2H+ + 2Cl− = 2Na+ + 2Cl− + CO2↑ + H2O   Краткая
форма: 2Nа+ + CO32− + 2H+ = 2Na+ + CO2↑ + H2O