Скласти твір на тему:Іменники як частини мови.

За планом

1.Загальне значення іменника

2. Морфологічні ознаки

3.Синтаксична роль

4.Назви істот і неістот

5.Загальні і власні іменники

6.Конкретні і абстрактні

Буду сильно вдячна пліззззз)

2

Ответы и объяснения

2012-11-21T13:57:39+00:00

Существительное - часть речи.

1.    любое существительное всегда обозначает предмет.

 

2.    Морфологический разбор существительного:

Существительное разбирается по следующей схеме:

1. Начальная форма.

2. Морфологические признаки:

а) постоянные:

— собственное / нарицательное,

— конкретное / абстрактное / вещественное / собирательное,

— род,

— число (для тех существительных, для которых этот признак постоянный),

— одушевленность,

— склонение;

б) непостоянные:

— число (для изменяющихся по числам),

— падеж.

3. Синтаксическая роль в предложении.

 

3.   В предложении имена существительные чаще всего выступают как подлежащие или дополнения, но могут быть любыми другими членами предложения.

 

4.   Одушевлённые существительные - это живая природа и т. п., а не одушевлённое - это что сделано руками человека или не имеет свойства рости, питаться, развиваться и т. п.

 

Всё что знаю)...

Лучший Ответ!
2012-11-21T14:13:08+00:00

Іменник - це одна з найголовніших частин мови.Отож,трішки про іменник.

Іменник - самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто? що?Іменники — назви істот відповідають на питання хто?
(людина, школяр, заєць, пташеня).
Іменники — назви неістот відповідають на питання що?
(дерево, трава, будинок, стіл).
Іменники можуть позначати загальні та власні назви.
Загальні назви стосуються багатьох однакових предметів: місто, річка, гора, кінь.
Власні назви стосуються окремих предметів, щоб відрізняти їх від інших подібних: Київ, Дунай, Говерла, Орлик.

Іменники,на мою думку,найважливіші в мові.За допомогою цієї частини мови ми виражаємо,свої думки,описуємо про кого чи про що ми розповідаємо,хто чи що виконує дію.Адже без них було б важко щось описати.Отже,іменники найважливіша частина мови.