Відредагуйте словосполучення: автор дотримує погляду; автором описано; авторський лист; актуальне є те; великий здобуток; висновки не підтверджуються фактами; прийти до висновку; одержати високу оцінку; додержувати поглядів; доробити рукопис; дослідження завершується; піддавати дослідженням; дотичний проблемі; являється доказом; завдання дослідження формулюється; оснований напрям; зауваження по темі; зауваження треба розглядати в якості побажань авторові; співпадають погляди; в силу викладеного; звертається увага на; спів ставляти погляди вчених; міняти думку; в цьому відношенні; із твердження слідує; мати виключно велике значення; мати за мету; може бути рекомендована; приводити приклад; самою помітною особливістю є…; ряд зауважень; відстоювати позицію; об’єм книги; по обсягу; розмір статі; описана методика представляє собою; особова думка; охоплювати проблеми; переконання в тому; переконливий є погляд; поверхнева рецензія; проблемним являється питання; розходження поглядів; вірно зауважити; вірно доводити; представляє інтерес; зробити спробу; знаходитися в суперечності з теорією; зустрічаються похибки; увага дослідниці зосереджується; в дисертації мова йдеться; характерний автору.

1

Ответы и объяснения

2012-11-20T21:28:15+00:00

автор дотримується погляду,автор описав,авторський лист,актуальним є те,великий здобуток,висновки не підтверджені фактами,прийти до висновку(зробити висновки),отримати високий бал,підтримувати погляди,допрацювати рукопис,дослідження закінчилось,піддати дослідженню,стосується проблеми,є доказом,завдання дослідження звучить,основний напрям,зауваження до теми,зауваження потрібно розглянути в якості побажання авторові,однакові погляди,в силі викладеного,увага приділена,порівняти погляди вчених,змінювати думку,в цьому відношенні,із твердження випливає,має велике значення,мати на меті,може рекомендуватися,наводити приклад,сама помітна особливість це..,висунути ряд зауважень,відстоювати позицію(думку),обсяг книги,за обсягом,розмір статті,описана методика являє собою,особиста думка, охоплює проблеми,впевнитися в тому,переконливий погляд,поверхнева рецензія,проблемним є питання,розбіжність поглядів,вірно підмітити,правильно доводити,являє інтерес,зробити спробу,бути в суперечності з теорією,зустрічаються помилки,увага дослідниці зочереджена на,в дисертації мова зайде про,характерний для автора