Ответы и объяснения

2012-11-20T16:29:24+00:00

болшак кала оте улкен дамыган кала болады . биз сабак окымаймыс авто коликтер ушады калада коп кабатты уйдер болады.биздин каланын аты сити  болады неге десениз сити деген ол кала англышша сондыктан мен сонда турамын