Добре знати зимою, що знов навесні ти побачиш обличчя трав, які повмирали під саваном білих снігів. синтаксичний розбір речення та записати його фонетично Ребята выручайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-11-20T00:38:16+04:00

Добре знати зимою, що знов навесні ти побачиш обличчя трав, які повмирали під саваном білих снігів.
Складне, складносурядне ,з*єднане протиставним сполучником що , смислові звязки - зіставлення, складається з 3 речень ,двоскладне ,повне , поширене,  розділовий знак- кома