Дайте название следующих бинарных соединений : 1)Cl2O7 , Cl2O , ClO2

2) FeCl2 , FeCl3

3) MnS , MnO2 , MnF4 , MnO , MnCl4

4) Cu2O ,Mg2 SiCl4 , Na3N , FeS

Распределите оксиды металлов и не металлов в два столбика и дайте им названия ; Na2O , N2O5 , NaOH , HNO3 , CuO , SO2 , SCl2 , Cl2O7 , FeS , Fe2O3 , Cu2O , CuF2 , P2O5

1

Ответы и объяснения

2012-11-18T13:46:37+04:00

1) Оксид хлора(VII) , оксид хлора(I), диоксид хлора

2) Хлорид железа (II) , хлорид (III)

3) Сульфид марганца, оксид марганца (IV) , тефторид марганца , хлорид марганца (IV)

4) Оксид меди(I), магний , хлорид кремния (IV), нитрид натрия, сульфид железа (II)