Задати формулою лінійну функцію f(x)=kx+b для якої f(-60)=-23 i f(20)=3 2/3(три цілих дві третіх).

2

Ответы и объяснения

2012-11-17T14:33:45+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

f(x)=kx+b

f(-60)=-23

f(20)=3 2/3=11/3;

 

звідси

-23=-60k+b

11/3=20k+b

 

віднявши від другої рівності першу, отримаємо

11/3-(-23)=20k-(-60k);

80/3=80k

k=1/3;

 

далі b=-23+60k

b=-23+60*1/3=-23+20=-3

тобто шукана лінійна функція задається формулою

y=1/3x-3