Ответы и объяснения

2012-11-14T11:33:07+00:00

Адметнай рысай любой вяликай нацыи, любога вялікага народа з'яўляюцца трапяткія адносіны да сваей гистарычнай спадчыны, да сваей культуры, и, надеюсь первую чаргу да роднай мовы.
Любіць родную язык - гэта не только добра яе ведаць, правильный пісаць и чытаць. Гэта значыць, адчуваць яе сэрцам, любой клетачкай сваей стихотворений, шанаваць, ганарыцца ею, бараніць яе пяшчотную чысціню. Мы павинны штодзенна ўдумліва працаваць, каб увайсці на свет пісьменства, навукі, дабрыні и прыгажосци .
Беларусь - краіна вялікіх асветніцка-педагагічных традыцый. Цікавасць да пісьменства, навучання была на Беларуси яшчэ? глыбокай старажытнасці, пачынаючы с часоў Кірылы Тураўскага и Ефрасінні Полацкай, Францыска Скарыны и Сямена Полацкага.
Кусок зрабілі гэтыя людзі, каб сонечны промень ума прабіўся да нас скрозь чорныя хмары інквізіцыі.