Записати слова та словосполучення разом, окремо та через дефіс: Двадцяти/літній, військово/зобовязаний, машино/ремонтний, пів/відра, з діда/прадіда, воєнно/стратегічний, Дніпро/ріка,хлібо/булочний, житлово/побутовий.

1

Ответы и объяснения

2012-11-13T19:45:05+00:00

Двадцятилітній, військовозабов'язаний,машиноремонтний,з діда-прадіда,воєнностратегічний,піввідра,Дніпро-ріка,хлібобулочний,житлово-побутовий.