В історичному розвитку України Шевченко явище н..звичайне за силою обдаруван..я так і в..ршин..им місцем у літературі мистецтві культури. Походжен..ям становищ..м та популярніст..ю Шевченко виняткове явище також у світовій літературі. Творчість Шевченка багатогран..а як його талант. Він був і глибоким ліриком і творцем епічних поем і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. У духовній історії України Шевченко посів і досі бе….астережно посідає виняткове місце. Значе…..я його творчої спадщини для українс..кої культури важко п..р..оцінити. Його Кобзар започаткував новий етап у розвитку українс..кої літератури і мови а його ж..вописна і грав..рс..ка творчість стали визначними явищами не тільки українс..кого а й світового мистецтва. У ро..витку націонал..ної і соціал..ної самосвідомості українс..кого народу творчість Шевченка відіграла в..л..ч..зну роль.

2

Ответы и объяснения

2012-11-11T19:06:07+00:00

незвичайне,обдарування,вершинним,походженням,становишем,популярністю,багатогранна,беззастережно,значення,української,переоцінити,української,живописна,розвитку,національної,соціальної,українського,величезну

2012-11-11T19:18:37+00:00

незвичайне,обдарування,вершинним,походженням,становишем,популярністю,багатога-нна,беззастережно,значення,української,переоцінити,української,живописна,розвитку,національної,соціальної,українського,величезну