Маємо суміш фенолу з етанолом. До однієї половини суміші додали металічний натрій, добувши водень об"ємом 672 мл. До другої половини суміші додали розчин брому, при цьому утворився осад масою 6,62 г. Визначте масові частки фенолу та етанолу в суміші.

1

Ответы и объяснения

2012-11-09T02:08:16+04:00

Этанол с бромом не реагирует. Фенол даёт 2,4,6-трибромфенол.

....xг....................6,62 г

C₆H₅OH + 3Br₂ = C₆H₂OHBr₃ (осадок) + 3HBr

...94 г...............331г

х = 1,88 г (фенол в половине смеси)

...1,88г..............у л

2C₆H₅OH + 2Na = 2C₆H₅ONa + H₂

...188г...............22,4л/моль

у = 0,224 (столько водорода выделилось при реакции с фенолом).

Тогда по р-ции с этанолом 0,672 - 0,224 = 0,448 л водорода выделилось

....z г............................0,448 л

2С₂Н₅ОН + 2Na = 2C₂H₅ONa + H₂

92 г...............................22,4л

z= 1.84 (этанол в половине смеси)

Массовые доли в-в в смеси те же, что и в половине смеси

n(фенола) = 1,88/(1,88+1,84) = 50,5%

тогда n этанола  49,5%