Ответы и объяснения

2012-11-08T21:53:19+04:00

В іншому розумінні природа — це об'єкт науки, точні­ше — сукупний об'єкт "наук про природу", природознавства.

        Але найбільш поширеним є розуміння природи як сукуп­ності об'єктивних умов існування людства, його навко­лишнього середовища, як частини матеріального світу, що певною мірою протистоїть суспільству. Саме в цьому ро­зумінні поняття "природа" вживається для характеристики її місця та ролі в системі відносин людини і суспільства та об'єктивної дійсності.