Ответы и объяснения

2012-11-08T21:12:32+04:00

В одну мить розсунувся простір і стали ближчі зорі (Ю. Мушкетик).

1. Речення складне, сполучникове, складносурядне.

2. Має дві граматичні основи: 1) простір розсунувся, 2) зорі стали ближчі; прості речення пов'язані між собою сполучником і (єднальний).

3. Кома не ставиться, тому що у них є спільний другорядний член речення, обставина часу: в одну мить.

4. Перше речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне; підмет —простір, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) — розсунувся, виражений дієсловом; розсунувся (коли?) в одну мить (обставина часу, виражена іменником із числівником).

Друге речення: розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, повне: підмет —зорі, виражений іменником; присудок — стали ближчі, виражений дієсловом-зв'язкою стали й іменною частиною ближчі, присудок складений іменний.