1.Визначте особину,гомозиготну за двома домінантними алелями генів: а)ААВВ б)ААbb в)AaBb г)ааbb 2.Укажіть два правильні твердження А)гени розташовані у цитоплазмі Б)ознаки гібрида,які виявляються в першому поколінні,-домінанті. В)спадковий матеріал в еукаріотів міститься в мембранах Г)алельні гени розташовані в різних парах хромосом Д)спосіб розмноження,за якого утворюються гамети,-статевий 3.знайдіть"зайвий"тремін,та поясніть,чому він"зайвий" а)хромосоми б)правило чистоти гамет в)мутації г)закони Г.Менделя 4.Укажіть,за допомогою якого типу схрещування вивчають закономірності успадкування однієї ознаки: а)моногібридного б)дигібридного в)полігібридного г)зчепленого

1

Ответы и объяснения

2012-11-01T20:46:50+04:00

1)а

2)Б,Д

3)в.Мутация это изменение наследственной структуры.Не подходит здесь так как речь идёт о скрещивании

4)а