ІІ. Записати речення. Зробити його синтаксичний розбір та морфологічний розбір виділеного слова.(нескошені)

Легенький вітерець колише по той бік річки нескошені трави.

2

Ответы и объяснения

2012-11-01T09:37:00+00:00

просте неокл розп двоскл повне поширене 

нескошені- поч форма нескошений ,множина , в реченні виступає означенням   

2012-11-01T11:08:03+00:00

Легенький вітерець колише по той бік річки нескошені трави. 

За метою висловлювання - розповідне; неокличне, граматична основа: підмет - вітерець, виражено іменником,(що робить) колише(присудок, виражений дієсловом(якщо детальніше, дієсловом теперешнього часу, але, думаю, це не обов'язково указувати); двоскладне(має і підм і присудок), поширене(має другорядні члени, наприклад: вітерець (який?) легенький(означення)) 

Якщо визначати усі члени речення, то: що? вітерець(підм) що робить? колише (присудок колише) що? (або можна запитати, кого? що? оскільки це питання, Знахідного відмінку, то - нескошені трави в нас додаток) де він їх колише? по той бік річки - обставина(якщо більш детально - обставина місця) і нарешті, вітерець який? легенький(означення) тобто, як бачимо, в цьому реченні є усі види другорядних членів речення, а також головних. Якщо записувати коротко, це буде так:

 Легенький вітерець колише по той бік річки нескошені трави. (Розповідне, неокличне, поширене, двоскладне(граматична основа підмет вираж. ім. Називного відмінку і підмет виражений дієсловом теперешнього часу), повне) 

Морфологічний розбір слова нескошені:

 Нескошені - дієприкметник(як зроблені?), множина, пасивний дієприкм. минулого часу

Час - минулий

 Вид - трави нескошені(як Зроблені?) доконаний

Число - множина 

Відмінок -(є) хто? що? нескошені трави, Називний відмінок 

Ось тримай, сподіваюся, що це тобі допоможе)