Тіло рухається рівноприскорено з початковою швидкістю рівною нулю. Який шлях пройде тіло за 8 секунд якщо за восьму секунду руху тіло пройшло 30 м?

1

Ответы и объяснения

2012-10-28T20:22:47+00:00

Дано:

Uнульове = 0

t = 8c

tперше = 8с

Sперше = 30м

Знайти:

S-?

 

Розв'язання:

За умовою задачі за останню секунду тіло пройшло 30м. Тобто, його швидкість в цей момент 30 м/с. (U = 30 м/с). Знаючи початкову і кінцеву швидкість, а також час, ми можемо знайти прискорення за формулою a = (U-Uнульове)/t.

 

Звідси a = 30 м/с поділити на 8с = 3.75 м/с^2

 

Тепер, за формулою S = Uнульове*t + (a*t^2)/2 ми можемо знайти шлях. 

Так як початкова швидкість = 0, то замість Uнульове*t підставляємо нуль. Формула набуває вигляду S = (a*t^2)/2

 

Підставляємо значення: S = (3.75 * 8^2)/2 = 240/2 = 120 м

 

Відповідь: 120 м