Поясніть лексичне значення слів іншомовного походження

Анафора,гіпербола,персоніфікація,епіфора,епос.

1

Ответы и объяснения

2012-10-28T13:24:19+04:00

Анафора -  Стилістичний прийом, що по­лягає в повторенні тих самих звуків, слів, речень на по­чатку двох або кількох суміжних рядків, строф, фраз.

Гіпербола - Незамкнеиа крива з двох віток, що утворюються при перетині площипою обох по­рожнин конуса.

Персоніфікація - Надання предметам, явищам природи або поняттям властивостей людини, тварини; уособлення.

Епіфора - Стилістичний прийом, який полягає у повторенні однакових виразів, слів або зву­косполучень у кінці суміжних або близько розміщених рядків, строф для посилення виразності й мело­дійності мови художнього твору; протилежне ана­фора.

Е́пос — різновид літературного роду, що оповідає про події, котрі нібито відбувалися у минулому.