(розкрити дужки i звести подiбнi доданки) (а-3с)-4(2в+6с)+3(а-в)-3(с-4а)

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-10-24T20:57:39+04:00

(а-3с)-4(2в+6с)+3(а-в)-3(с-4а)=a-3c-8b-24c+3a-3b-3c+12a=16a-11b-30c