Виконайте 4 завдання.

Виберіть правильну відповідь.

Чим дихають губки?

а) зябрами; б) всією поверхнею тіла; в) устям.

Яка з названих тварин належить до типу Кишковопорожнинні?

а) бодяга; б) аурелія; в) планарія.

Який спосіб нестатевого розмноження характерний для губок?

а) поділ надвоє; б) брунькування; в) спороутворення.


Виберіть всі правильні твердження:

а) губки є хижаками;

б) губки живляться, фільтруючи воду;

в) кишковопорожнинні мають жалкі клітини;

г) гідри ведуть паразитичний спосіб життя.

Назвіть тварин, у яких немає нервових клітин:

а) грецька губка;

б) вольвокс;

в) медуза аурелія;

г) губка бодяга;

д) прісноводний полип гідра.

Установіть відповідність між групами тварин та їхніми ознаками.

Тварини Ознаки

A. Одноклітинні 1. Клітини поєднані цитоплазматичними містками

Б. Колоніальні 2. Губка

B. Багатоклітинні 3. Клітини недиференційовані

4. Окрема клітина існувати не може

5. Амеба

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-10-20T19:04:39+00:00

1- б) всією поверхнею тіла

2- а) бодяга

3- б) брунькування

4- б) губки живляться, фільтруючи воду;в) кишковопорожнинні мають жалкі клітини;

5- б) вольвокс;

6- 5-а, 1-б, 2-в