1) (2-b)(b+2)=4-b в квадрате

2) -(b-2)(2-4b)=(2-b)(4b-3)

3) (b+2)(3-2b)=6-b-4bв квадрате

4) (b-4)В квадрате=bв квадрате -4b+16

1

Ответы и объяснения

2012-10-18T14:26:38+00:00

формула сокращ умнож     4-б в квадрате =4-бв квадрате (и)

                                          2) (2-б)(2-4б)=(2-б)(4б-3)  ( л)

                                           3) -2б в кв. -б+6=6-б-4б в кв.  (Л)

                                    4) формул сокр умнож б в кв -8б +16= bв квадрате -4b+16( л)