раскройте скобки и упростите выражение: ( 3y - 1) - ( 2y - 2) + ( y - 3)

Следущие: (a+b) - ( a - b ) - ( b - a )

2

Ответы и объяснения

2012-10-14T16:28:11+00:00

2y-2                                                                                                                           a+b              т.к при раскрытии плюс на минус даёт минус, а минус на минус даёт плюс!