Молекулярна маса білка = 9000 дальтон. Знайти довжину гена, що кодує цей білок, якщо маса амінокислоти = 100 дальтон.

Молекулярная масса белка = 9000 дальтон. Найти длинну гена, который кодирует этот белок, если масса аминокислоты = 100 дальтон.

1

Ответы и объяснения

2012-10-11T15:47:20+04:00

Знаходимо кількість амінокислот:

9000:1оо= 90 амінокислот

знаходимо кількість нуклеотидів

90 * 3= 270 нуклеотидів

Знаходимо довжину гена за формулою:

L = n * 0,34 = 270 * О,З4=91,8 НМ