Ответы и объяснения

2012-10-10T12:51:37+04:00

болме - бол -ме 2 буын. бол-туйык буын;ме - ашык буын.                                                   Б- дауыссыз. уян. о - дауысты, ерiндiк, ашык, жуан. л-дауыссыз ундi, м- дауыссыз, ундi, е- дауысты, езулiк, ашык, жiнiшке. 5 арiп;5 дыбыс

 

 

2012-10-10T13:48:42+04:00

б-дауыссыз уян

о-дауысты жуан

л-дауыыссыз унды

м-дауыссыз унды 

е-дауысты жинишке