Ответы и объяснения

2012-10-09T09:07:32+00:00

просте (має одну грам. основу)

Розповідне, питальне або спонукальне

Окличне або неокличне

Поширене ( є другорядні члени речення) або непоширене

Двоскладне (є підмет і присудок) або односкладне

Повне (якщо немає тире) або неповне