Обчислить об'єм гідроген сульфіду, який утвориться з водню об'ємом 44,8л (н.у.) та достатньої кількості сірки?

1

Ответы и объяснения

2012-09-30T17:51:31+04:00

S+H2=H2S

знайдемо кількість сірки у молях

молярний об'єм газів 22,4л

кількість Н2: 44,8:22,4=2Моль

згідно рівняння кількість H2S рівна кількості водню і дорівнює 2 моль

щоб знайти об'єм гідроген сульфіду потрібно молярний об'єм помножити на його кількість: 22,4*2=44,8л