метал,масою 4,5 г реагує з хлоридною кислотою,в утвореній солі виявляє валентність 3.Визначте метал,якщо у цій реакції виділилось 5.6 л водню.

1

Ответы и объяснения

2012-09-30T12:06:20+00:00

2Me+6HCl=2MeCl3+3H2

молярний об'єм газів стоновить 22, 4 л

розрахуємо кількість молей водню 5,6:22,4=0,25моль

кількіть металу і водню відноситься як 2 до 3

знайдемо кількість металу за пропорією

0,25 - 3

Х - 2

х=0,166

отже 0,166 моль металу важить 4,5г

складемо пропорцію щоб знайти молярну масу металу

0,166 - 4,5

1 - у

у=27

згідно таблиці Менделєєва цей метал - алюміній