разберите пожалуйста фонетический разбор слова подъезд прошу вас

2

Ответы и объяснения

2012-09-24T12:04:04+00:00

Подъезд ,  2 слога – подъ-éзд

п  -  [п]  - согл., глух., парн., тверд., парн.                         «пэ»

о  -  [а]  - гласн., безударный                                               «о»

д  -  [д’]  - согл., звонк., парн., мягк., парн.                       «дэ»

ъ  -  -                                                                                      «ъ»

е  -  [й’]  - согл., звонк., непарн., мягк., непарн.

       [э]   - гласн., ударный                                                   «е»             

з  -  [с]  -  согл., глух., парн., тверд., парн.                        «зэ»

д  -  [т]  -   согл., глух., парн., тверд., парн                        «дэ»

_____________________

     7б.   6 зв.

2012-09-24T12:13:12+00:00

Подъезд ,  2 слога – подъ-éзд

п (п)согл, глух, парн, тверд, парн.                        

о (а)гласн, безударный                                               

д (д)согл, звонк, парн, мягк, парн.                       

ъ                                                                                    

е (й)согл, звонк, непарн, мягк, непарн.

(э)гласн, ударный                                                           

з(с)согл, глух, парн, тверд, парн.                        

д(т)согл, глух, парн, тверд, парн