сульфат магния и хлорид бария
хлорид меди 2 и гидроксид калия
фосфат натрия и нитрат алюминия
карбонат калия и хлорид кальция
нитрат цинка и карбонат натрия


МОЛЕКУЛЯРНЫЕ УРАВНЕНИЯ

HELP HELP HELP! Нужно очень срочно!

1

Ответы и объяснения

2012-09-18T21:01:52+04:00

MgSO₄+BaCl₂=BaSO₄(осадок белого цвета)+MgCl₂

CuCl₂+2KOH= Cu(OH)₂+2KCl

Na₃PO4+Al(NO₃)₃=3NaNO₃+AlPO₄

K₂CO₃+CaCl₂=CaCO₃(осадок белого цвета)+2KCl

Zn(NO₃)₂+Na₂CO₃=ZnCO₃(осадок желтого цвета)+2NaNO₃