Запишіть виділені слова в транскрипції (близенько,підніжжя,сміється).Поясніть їхню вимову відповідно до орфоепічнихнорм та порівняйте її з написанням.

1

Ответы и объяснения

2012-09-10T19:11:47+04:00

Сьогодні якрах перевіряли це в школі

Близенько [б л и з е н' к о] ( наголос на Е, і воно наближене до И) 9 б, 8 зв.

Підніжжя [п' і д' н' і ж': а] ( наголос на І) 8 б, 7зв.

Сміється [с м і й е ц': а] (наголос на Е)  8 б, 7 зв.

Це 100% правильно тому що сьогдні вчителька разом з нами все перевірила.