Схожість і відмінність рослинної і тваринної клітин. Помогите!!!Срочно надо.

2

Ответы и объяснения

2012-09-10T14:48:27+00:00

Загальні ознаки рослинної і тваринної клітин.

Єдність структурних систем – цитоплазми і ядра. Схожість процесів обміну речовин і енергії. Єдність принципу спадкового коду. Універсальна мембранна будова. Єдність хімічного складу. Схожість процесу ділення клітин.

Структури і органоїди рослинної клітини (ті, що є тільки в рослинній клітині).

1. Клітина стінка рослин містить целюлозу. Целюлоза – це вуглевод (полісахарид), який складається з залишків глюкози.

Функції клітинної стінки:

Зовнішній скелет рослини. Протидіє тиску центральної вакуолі – тургор. Обмін речовин між внутрішнім середовищем клітини і зовнішнім простором, що оточує клітини. Наявність в оболонках сусідніх клітин пор забезпечує сполучення клітин між собою – плазмодесми.

2. Вакуолі – порожнини в протопласті еукаріотичних клітин, похідне ендоплазматичної сітки. Містить клітинний сок, що складається з води, органічних і неорганічних речовин. До його складу входять пігменти (колір) і запасні речовини.

Функції вакуолі:

Створення внутрішнього середовища клітини за допомогою регуляції водно-сольвого обміну. Підтримання тургорного гідростатичного тиску. Накопичення поживних речовин.

Осмос – дифузія молекул води через напівпроникну мембрану за градієнтом концентрації.
Плазмоліз – нестача води в клітин, при знаходженні її в гіпертонічному розчини (сильно солоний розчин).Проявляється цей процес у відшаруванні плазматичної мембрани від клітинної стінки, тобто у зменшені об’єму протопласта. Якщо клітини помістити у гіпотонічний розчин буде спостерігатися явище деплазмолізу, тобто повернення до нормального стану.
3. Пластиди – забезпечують фотосинтез або забарвлення. Поділяються на хромопласти (червоні), хлоропласти (зелені), лейкопласти (білі). Я тоже когда - то писала и перевела на украинкуу.

2012-09-10T14:48:59+00:00

Загальні ознаки рослинної і тваринної клітин.

Єдність структурних систем – цитоплазми і ядра. Схожість процесів обміну речовин і енергії. Єдність принципу спадкового коду. Універсальна мембранна будова. Єдність хімічного складу. Схожість процесу ділення клітин.

Відмінності:

Головною відмінністю рослинної клітини від тваринної є спосіб харчування. Рослинні клітини - автотрофи, вони здатні самі синтезувати органічні речовини, необхідні для їх життєдіяльності, для цього їм потрібен тільки світло. Тварини ж клітини - гетеротрофи; необхідні їм для життя речовини вони отримують з їжею.
Правда, серед тварин спостерігаються і винятки. Наприклад, зелені жгутиконосци: вдень вони здатні до фотосинтезу, але в темряві харчуються готовими органічними речовинами. Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має клітинну стінку і не може, внаслідок цього, міняти свою форму. Тваринна клітина може розтягуватися і видозмінюватися, т.к. клітинної стінки немає. Відмінності спостерігаються і в способі розподілу: при розподілі рослинної клітини в ній утворюється перегородка; тваринна клітина ділиться з утворенням перетяжки. Клітини рослин містять в собі пластиди: хлоропласти, лейкопласти, хромопласти. Клітини тварин не містять таких пластид. До речі, саме завдяки пластиду, що несе в собі хлорофіл, і відбувається фотосинтез в рослинних клітинах. У клітинах як рослин, так і тварин є вакуолі. Але у рослин це нечисленні великі порожнини, а у тварин численні і дрібні. Вакуолі рослин запасають поживні речовини, тоді як вакуолі тварин несуть травну і скоротливу функції. Синтез аденозинтрифосфорної кислоти, необхідної для отримання енергії, у рослин відбувається в мітохондріях і пластидах, у тварин ж лише в пластидах. Усі види клітин мають особливий вид запасного вуглеводу. У рослинних клітин це крохмаль, у тварин - глікоген. Крохмаль і глікоген відрізняються за хімічним складом і будовою. У тваринної клітини є центріолі, у рослинної клітини їх немає. Живильні речовини рослинної клітини зберігаються в клітинному соку, заповнює вакуолі; поживні речовини тваринної клітини розташовуються в цитоплазмі і мають вигляд клітинних включень.