Антропос з грецької означає - людина. потрібні терміни , до складу яких входить це слово. Що означають ці терміни?

1

Ответы и объяснения

2012-09-07T16:33:45+04:00

Антропогенез - биологическая эволюция, благодаря которой появился Человек Разумный.

Антропосоцгинез - процесс формирования личности в социуме.

Антропософия - религиозно-мистическое учение.

 

Антропогенез - біологічна еволюція, завдяки якій з'явився Людина Розумна.

Антропосоцгінез - процес формування особистості в соціумі.
Антропософія - релігійно-містичне вчення.