. Дописати рівняння хімічних реакцій: А) CH3 ―CH2―СОН + Н2→ Б) CH3 ― СОН + Н2О → В) CH3 ― СОН + Сl2→ Г) CH3 ― СОН + О2 →

1

Ответы и объяснения

2012-06-02T15:38:58+04:00

A) CH3-CH2-COH + H2= CH3-CH2-CH2OH

Б) СH3-COH + H2O= CH3-CH-OH-OH

В) CH3-COH + Cl2= CH2Cl-COH + HCl

г)2CH3-COH + 5O2= 4CO2 + 4H2O