Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-05-28T16:56:12+04:00
Сатук Богра-хан — хакан (942—955). Муса Байташ Богра-хан — хакан (955—970). Харун Бугра-хан — хакан (970—993). Хасан Али I — хакан (993—998). Ахмад Арслан Кара-хан — хакан (998—1016). Мухаммед I Арслан — хакан (1016—1024). Юсуф Кадыр-хан — хакан (1024—1032). Сулеймен Арслан-хан — хакан (1032—1042). Джибраил Кадыр-хан — хакан (1102—1103). Ибрахим II Богра-хан — хакан (1130—1132).