Задание: Падзялице тэкст на сказы. Запишыце раскрываючы дужки и устауляючы прапушчаныя литары.

Пача..ся сенакос дз..дуля узяу мяне (з) сабою паспрабавау и я касиць ничога не атрымалася каса уразалася (у) зямлю тады я пачау разбивать пракосы гэта работа мне спадабалася пасля я доуга бегау (па) лузе и куляуся (у) пахучым сене ах,як хораша на сенакосе!

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-05-26T14:39:33+04:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

ПачаЎся сенакос. ДзЯдуля ўзяў мяне з сабою. Паспрабаваў і я касіць. Нічога не атрымалася. Каса ўразалася у зямлю. Тады я пачаў разбіваць пракосы. Гэта работа мне спадабалася. Пасля я доўга бегаў па лузе і куляўся Ў пахучым сене. Ах, як хораша на сенакосе!