Якого найменшого значення і при якому значенні змінної набуває вираз х квадрат-10 х-30

1

Ответы и объяснения

2012-05-24T15:16:40+00:00

Введемо функцію:
у = x ^ 2-10x-30 графік-парабола, гілки спрямовані вгору, тоді найменше значення досягається в вершині параболи


Знайдемо абсциссу вершини
х = 10:2 = 5


Знайдемо ординату вершини, для цього підставимо значення х вершини
5 * 5-10 * 5-30 = 25-50-30 = -55


Таким чином, найменше значення -55 вираз приймає при х = 5