разложите на множители а)8хв квадрате - 8у в квадрате б)-а в квадрате+6а-9 в)ab^3-ba^3

1

Ответы и объяснения

2012-05-19T20:26:50+00:00

8x^2 - 8y^2 = (√8x - √8y)(√8x + √8y)

 

-a^2+6a-9= a^2-6a+9= (a-3)^2