Як зміниться температура алюмінієвої заготовки масою 2 кг, якщо їй передати таку саму кількість теплоти, яка витрачається на нагрівання 880 г води від 0 0С до 100 0С? питома теплоємність алюмінію 920 Дж/кг*0С.

2

Ответы и объяснения

2012-05-15T21:34:11+00:00

ma=2кг                          Q1=ca*ma*дельта t

mв=0,88кг                      Q2= cв*mв*(t2-t1)

t1=0 0C                         Q1=Q2

t2=100 0C                      ca*ma*дельта t=cв*mв*(t2-t1)

c=920Дж/кг*0С               дельта t = (св*mв*100)/(ca*ma)

дельта t=?                     дельта t= (4200*0,88*100)/(920*2)

                                   дельта t=369600/1840

                                   дельта t=200,8 0C

2012-05-16T05:55:49+00:00

                         Q1=ca*ma*дельта t

                      Q2= cв*mв*(t2-t1)

                         Q1=Q2

                    ca*ma*дельта t=cв*mв*(t2-t1)

               дельта t = (св*mв*100)/(ca*ma)

                    дельта t= (4200*0,88*100)/(920*2)

                     дельта t=369600/1840

                     дельта t=200,8 0C