Ответы и объяснения

2012-05-15T19:34:39+04:00

(-2sinxcos^2x-3)/cos^2x=0

-2sinxcos^2x=3

sinxcos^2x=3/-2

1)sinx=0

x=+-kП

2)cos^2x=3/-2

cosx=koren-3/2 net resheniy 

znachit otwet x=+-kП