1. преобразуй в многочлен:

а) (а-2) (а+2) - 2а (5-а)

б) (у-9)в квадрате - 3у (у+1)

в) 3 (х-4) в квадрате - 3х вквадрате

2. Разложи на множители:

25х - х в кубе

2х в квадрате - 20ху + 50

3. Упрости выражение:

(с в квадрате - b) в квадрате - (с в квадрате - 1)(с в квадрате + 1) + 2bс в квадрате

и найди его значение при b = -3

1

Ответы и объяснения

2012-05-14T16:30:25+00:00

а)(а-2)(а+2)-2а(5-а)=а^2-2^2-10а+2а^2=3а^-10а-4

б)(у-9) ^2-3у(у+1)=у^-18y+18-3y-3=y^2-21y+15

в)3(х-4)^2-3х^2=3(x^2-8x+16)-3x^2=3x^2-24x+48-3x^2=48-24=24

2)25x-x3=x(25-x^2)

 ну что смогла))