Одноатомний ідеальний газ об’ємом 1,0·10(у –3 степені)м3 перебуває під легкорухомим поршнем
циліндра за тиску 1,6·10(у5 степені) Па. Яку кількість теплоти потрібно передати газу, щоб у ході його
ізобарного розширення об’єм газу збільшився у 2 рази?

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-05-13T18:45:49+00:00

Если я все правильно поняла, то возможнорешение будет следующее:

Q=ΔU+A'

A'=pΔV

ΔU=3/2m/MRΔT=(используя Уравнение pΔV=m/MRΔT-- делаем замену)=3/2pΔV

Q=3/2pΔV+pΔV=5/2pΔV=5/2·1.6·10⁵·1·10⁻³=4·10²=400Дж