составить структурную формулу 4-метилгексанола-2, формулы его гомолога и изомера,назвать вещества по международной номенклатуре

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2012-05-11T15:22:55+04:00

При написанні структурної формули потрібно:
1) Записати вказану кількість атомів карбону, в даному випадку їх є 6 (Гексан)
С--С--С--С--С--С
2)З однієї сторони відраховуєш 2 атоми С і ставиш від нього вниз або вверх рисочку і записуєш групу OH:
С--С--С--С--С--С
                   !
                  OH
3)Далі відраховуєш 4 атоми C, знову ставиш рисочку і записуєш метил(СH3)

C--C--C--C--C--C
         !        !
        CH3    OH
 структурна формула