Рассчитайте масску оксида магния, полученного при сгорании 4,8 г магния в 11,2 л воздуха. (Другие реакции с компонентами воздуха не учитывайте)

1

Ответы и объяснения

2012-05-11T12:39:21+04:00

1)  Визначаємо, яка із вихідних речовин узята в надлишку 

     Для цього складаємо рівняння реакції:

          4.8г  11.2л     x г

         2Mg + O2= 2MgO           

           48г  22.4л   80 г

Визначаємо кількісне співвідношення між реагентами  4,8/48=11,2/22,4; 0,1 < 0,5;

2)Виходить що О2 взято в надлишку; для розвязування беремо Мg: 4,8/48= x/80;

 

                                       X= 80 * 4,8/ 48= 8 г