Что нужно сделать!1)Мәтіннің мазмұнын әнгімелендер.2)Төменде берілген етістіктерден тұйық етістік формасын жасандар. И ВОТ СЛОВА.Қабылдайды,тартынады,сөйлеп,кетті,ашылды, болсын,жетпейді.

1

Ответы и объяснения

2014-04-13T20:51:30+04:00
Сказано,что 1) расскажите о содержании текста  2) данные ниже глаголы преобразовать в форму туйык етicтiк ( т.е. на конце слова должна быть буква У) Кабылдану,сойлеу,кету,ашу,болу,жетпеу.