Допоможіть благаю синтаксичний розбір речення У хаті ніщо не замикалось

2

Ответы и объяснения

2012-05-09T13:56:05+00:00

Ніщо -підмет, виражений заперечним займенником, не замикалося - присудок, простий дієслівний, виражений дієсловом, у хаті - обставина місця, виражена іменником з прийменником. ...... (просте, розповідне, неокличне, двоскладне, повне, поширене, неускладнене)

2012-05-09T15:05:10+00:00

Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.