Памагiце зрабiць сiнтаксiчны разбор сказа :хлопец глядзеу, каб кожны вянец быу самшоны як мае быць.

1

Ответы и объяснения

2014-04-16T19:38:24+04:00
Хлопец- дзейнік, глядзеў- выказнік, каб- злучальнае слова, кожны- азначэнне, вяней-дзейнік, быў самшоны -выказнік, як мае быць- акалічны зварот.
Складаназалежны сказ з даданай азначальнай часткай.